Nasza oferta

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU (SSP/SAP)

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SSP/SAP) – zbiór kompatybilnych elementów, które tworząc wspólnie instalację o określonej konfiguracji, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać jednostkę straży pożarnej lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru. Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.


SYSTEMY ODDYMIANIA

Systemy Oddymiania- jedne z wymaganych elementów wyposażenia obiektu budowlanego przy odbiorze technicznym. Niezawodne systemy oddymiające służą do wyprowadzenia trujących spalin oraz dymu w sytuacji wystąpienia pożaru w budynku. System uruchamia sterowane siłownikami okna lub klapy oddymiające powodując ujście dymu, ułatwiając ewakuację ludzi.


DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY (DSO)

Dzwiękowy System Ostrzegawczy (DSO)- umożliwiają rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.


DETEKCJA CO I LPG

DETEKCJA CO I LPG -Zadaniem systemu detekcji CO i LPG jest poinformowanie ludzi o niebezpiecznym nagromadzeniu spalin lub LPG za pomocą np. tablic świetlnych. Systemy detekcji gazu, montowane w garażu podziemnym, składają się z kilku do kilkuset detektorów, Jednostek Sterujących, oraz sygnalizacji optyczno-akustycznej. Pozwala na sterowanie wentylacją oraz udostępnia informację na temat stanów awaryjnych systemu.

INSTALACJE TELETECHNICZNE:

KONTROLA DOSTĘPU (KD)

KONTROLA DOSTĘPU – system zbudowany jest ze wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie lub odcięcie użytkownikom dostępu do stref chronionych przez ten system. Rozpoznanie użytkownika przez system kontroli dostępu zależy od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego.


SYSTEMY ALARMOWE

SYSTEMY ALARMOWE – Zadaniem systemu alarmowego jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie intruza w obiekcie i przekazanie tej informacji odpowiednim służbom w celu podjęcia stosownych działań. W systemach alarmowych najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni reagujące na ruch (PIR) i czujniki magnetyczne (kontaktrony) umieszczane na oknach, drzwiach, bramach garażowych (wzbudzenie czujnika powoduje alarm). System przeważnie uzbrajany/rozbrajany jest przez wpisanie na klawiaturze specjalnego kodu ustalonego przez użytkownika.


SYSTEM CCTV

SYSTEM CCTV – System przesyłu obrazu z kamer do wyznaczonego zestawu monitorów lub rejestratorów obrazu w ograniczonym obszarze w celu zwiększenia bezpieczeństwa tego obszaru. Obszarem takim może być pojedynczy budynek, np. bank, supermarket, szkoła jak również zespoły budynków takie jak lotniska, duże zakłady przemysłowe, czy też całe miasta.


OKABLOWANIE STRUKTURALNE LAN

OKABLOWANIE STRUKTURALNE – system uniwersalnego okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowań. Umożliwia on tworzenie sieci komputerowych lub dołączanie telefonów i innych urządzeń pracujących w sieci. System okablowania strukturalnego to produkt złożony z wielu komponentów (kabli, elementów połączeniowych, elementów dopasowujących, i innych) spełniających wymagania określonych norm, służących do budowy pasywnej infrastruktury kablowej niezależnej od specyficznych zastosowań.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

OŚWIETLENIE AWARYJNE

OŚWIETLENIE AWARYJNE – Ogólnym celem oświetlenia awaryjnego, jest zapewnienie warunków do bezpiecznego opuszczenia miejsca pobytu w razie zaniku zasilania podstawowego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno uruchamiać się nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia obwodu zasilającego. Oświetlenie drogi ewakuacyjnej ma za zadanie umożliwić bezpieczne wyjście z miejsc przebywania osób wskutek stworzenia odpowiednich warunków widzenia umożliwiających identyfikację i użycie dróg ewakuacyjnych, a ponadto zlokalizowanie i użycie sprzętu pożarniczego.


INSTALACJE ELETRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE- część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach energii elektrycznej. Służy do dostarczania energii elektrycznej lub sygnałów elektrycznych do odbiorników.


INTELIGENTNE INSTALACJE

INTELIGENTNE INSTALACJE- Umozliwia sterowanie wieloma systemami w domu, budynku np z urządzeń mobilnych. Dzięki wykorzystaniu informacji z czujników i detektorów inteligentny budynek sam dostosowuje się nie tylko do obecności domowników, ale także do czynników wewnętrznych i zewnętrznych takich jak choćby temperatura, nasłonecznienie czy wilgotność powietrza. Dzięki temu inteligentny budynek znacznie poprawia komfort życia codziennego jego użytkowników.


OŚWIETLENIE TERENU

OŚWIETLENIE TERENU- Właściwe oświetlenie terenów zewnętrznych w porze nocnej powinno umożliwiać skuteczne wykonywanie czynności wzrokowych. Podstawowe wymagania i zalecenia oświetlenia zewnętrznego dotyczą:  • rozkładu luminancji,
  • natężenia oświetlenia,
  • olśnienia,
  • kierunkowości światła,
  • oddawania barw,
  • barwy światła,
  • migotania światła.